UITNODIGING

Voor zowel jongeren als ouders: Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten:  

“Vrije Partnerkeuze – Gedwongen huwelijk”

Programma van 5 november a.s.
Aanvang: 13.00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw
Inleider/begeleider: D. Soykan – Multi Elan Interculturele Expertise
Thema: Algemene inleiding en gesprekken in kleine groepen
Voor wie: Voor jongeren en hun ouders.

 

.


Geplande data van de bijeenkomsten en de doelgroep:

  • 5 november voor zowel ouders als jongeren
  • 12 november voor bestuursleden en vrijwilligers
  • 26 november voor zowel ouders als jongeren
  • 10 december voor zowel ouders als jongeren

Vanaf september startten er twee nieuwe projecten bij onze vereniging. De gemeente Amsterdam heeft in het kader van het emancipatiebeleid subsidie beschikbaar gesteld voor een project over:

  • Seksuele geaardheid op school (is reeds afgerond)
  • Het voorkomen van gedwongen huwelijk

 

Het bestuur van
Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam

Menu