UITNODIGING

“Voorkomen gedwongen huwelijk”

Voor alle bestuursleden en vrijwilligers van Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam en overige
verenigingen uit Amsterdam e.o. die belangstelling hebben voor het thema,

Programma van zondag 12 november 2017
Aanvang: 13.00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw
Inleider/begeleider: De Heer D. Soykan – Multi Elan
Thema: Algemene inleiding en gesprekken in kleine groepen
Voor wie: Bestuursleden en vrijwilligers maken deel uit van deze bijeenkomst.

Datum van de geplande bijeenkomsten en de doelgroep:
– 5 november  voor zowel ouders als jongeren (is reeds gehouden)
– 12 november  voor bestuursleden en vrijwilligers
– 26 november  voor zowel ouders als jongeren
– 10 december  voor zowel ouders als jongeren

Vanaf september startten er twee nieuwe projecten bij onze vereniging. De gemeente Amsterdam heeft
in het kader van het emancipatiebeleid subsidie beschikbaar gesteld voor een project over:
 Seksuele geaardheid op school (is reeds afgerond)
 Het voorkomen van gedwongen huwelijk

Het bestuur van
Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam

Waar gaat het over:
 Uitwisseling van ervaringen met huwelijksdwang
 Kennismaking met meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling

Menu