UITNODIGING

Voor zowel jongeren als ouders: Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan deze
bijeenkomsten:

“Vrije Partnerkeuze – Gedwongen huwelijk”

Programma van 5 november a.s.
Aanvang: 13.00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw
Inleider/begeleider: D. Soykan – Multi Elan Interculturele Expertise
Thema: Algemene inleiding en gesprekken in kleine groepen
Voor wie: Voor jongeren en hun ouders.

.
Geplande data van de bijeenkomsten en de doelgroep:
o 5 november  voor zowel ouders als jongeren
o 12 november  voor bestuursleden en vrijwilligers
o 26 november  voor zowel ouders als jongeren
o 10 december  voor zowel ouders als jongeren
Vanaf september startten er twee nieuwe projecten bij onze vereniging. De gemeente Amsterdam heeft in het
kader van het emancipatiebeleid subsidie beschikbaar gesteld voor een project over:
 Seksuele geaardheid op school (is reeds afgerond)
 Het voorkomen van gedwongen huwelijk

Het bestuur van
Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam

Menu