Maand: december 2017

10 december 2017 “Het voorkomen van gedwongen huwelijk”

UITNODIGING

Derde bijeenkomst voor zowel jongeren als ouders: Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten:

“ Het voorkomen van gedwongen huwelijk”

Programma van 10 december a.s. Aanvang: 13.00 uur Locatie: Verenigingsgebouw Inleider/begeleider: D. Soykan – Multi Elan Interculturele Expertise Thema: Algemene inleiding en gesprekken in kleine groepen Voor wie: Voor middelbare scholieren en hun ouders.

.

Geplande data van de bijeenkomsten en de doelgroep:

o 5 november  voor zowel ouders als jongeren (is reeds uitgevoerd)

o 12 november  voor bestuursleden en vrijwilligers (is reeds uitgevoerd)

o 26 november  voor zowel ouders als jongeren (is reeds uitgevoerd)

o 10 december  voor zowel ouders als jongeren

Vanaf september startten er twee nieuwe projecten bij onze vereniging. De gemeente Amsterdam heeft in het kader van he t emancipatiebeleid subsidie beschikbaar gesteld voor een project over:

 Seksuele geaardheid op school (is reeds afgerond)

 Het voorkomen van gedwongen huwelijk

Het bestuur van Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam

26 november 2017 “Het voorkomen van gedwongen huwelijk”

UITNODIGING

Tweede bijeenkomst voor zowel jongeren als ouders: Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten:

“Het voorkomen van gedwongen huwelijk”

Programma van 26 november a.s. Aanvang: 13.00 uur Locatie: Verenigingsgebouw Inleider/begeleider: D. Soykan – Multi Elan Interculturele Expertise Thema: Algemene inleiding en gesprekken in kleine groepen Voor wie: Voor middelbare scholieren en hun ouders.

.

Geplande data van de bijeenkomsten en de doelgroep :

• 5 november voor zowel ouders als jongeren (is reed uitgevoerd)

• 12 november voor bestuursleden en vrijwilligers ( is reed uitgevoerd)

• 26 november voor zowel ouders als jongeren

• 10 december voor zowel ouders als jongeren

Vanaf september startten er twee nieuwe projecten bij onze vereniging. De gemeente Amsterdam heeft in het kader van het emancipatiebeleid subsidie beschikbaar gesteld voor een project over:

• Seksuele geaardheid op school (is reeds afgerond)

• Het voorkomen v an gedwongen huwelijk

Het bestuur van Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam