Maand: oktober 2015

15-11-2015 – Olağan Genel Kurul Toplantısı

AMSTERDAM ALEVI KŰLTŰR MERKEZI OLAGAN GENELKURULUNA ÇAĞRI 

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 kasim 2015 Pazar Günü Saat 11.00’de, kendi salonumuzda yapılacaktır.
Bu toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı 29 kasim 2015 de tekrarlanacaktir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilânı bütün üyelerimize mail ve mail adresi olmayan üyelerimize mektupla bildirilecektir.

Saygilarimizla,
Amsterdam Alevi Kultur Merkezi Yonetim Kurulu

GÜNDEM:
1 -Yoklama,
2 -Açılış ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile  Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 -Şehitlerimiz ve Yol Arkadaslarimiz  ebediyete intikal edenler için Saygı Duruşu,
4 -Yönetim Kurulu’nun 2013 ve 2015  Yılına kadar  Faaliyet ve Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
5 -Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
6 -Yönetim ve Denetleme Kurulları’ nın ayrı ayrı aklanmas,
7 -Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi ve Seçim Sürelerinin belirlenmesi,
8 -Yeni seçilen yönetim kuruluna tüzük değişikliği için yetki verilmesi,
9 -Dilekler temenniler ve Kapanış.