Vanaf september starten er twee nieuwe projecten bij onze vereniging. De gemeente Amsterdam heeft in het kader van het emancipatiebeleid subsidie beschikbaar gesteld voor twee projecten over:

Ø  Seksuele geaardheid op school

Ø  Het voorkomen van gedwongen huwelijk

Seksuele Geaardheid op School isbedoeld voor middelbare scholieren (12-20 jaar) en hun ouders en in vier bijeenkomsten wordt stil gestaan bij deze thema:
10 september, 8 oktober, 15 oktober en 22 oktober 2017.

 Waar gaat het over:

  •  Hoe wordt er op school met homoseksualiteit omgegaan door jongeren onderling en in de lessen
  •  Hoe reageren leraren op het gedrag van de jongeren.

 

Programma van zondag 10 september a.s.
Aanvang:         13.00 uur
Locatie:           Verenigingsgebouw
Gast:               Dr. Ibrahim Yerden, sociaal antropoloog

Thema:            Algemene inleiding en gesprekken in kleine groepen
Voor wie:         Voor middelbare scholieren en hun ouders,


Zowel jongeren als ouders worden van harte uitgenodigd aan deze bijeenkomsten deel te nemen. De kans is groot dat je er daardoor ook thuis makkelijker met elkaar over kunt praten.

 

Het bestuur van Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam

Menu