UITNODIGING

Derde bijeenkomst voor zowel jongeren als ouders: Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten:

“ Het voorkomen van gedwongen huwelijk”

Programma van 10 december a.s. Aanvang: 13.00 uur Locatie: Verenigingsgebouw Inleider/begeleider: D. Soykan – Multi Elan Interculturele Expertise Thema: Algemene inleiding en gesprekken in kleine groepen Voor wie: Voor middelbare scholieren en hun ouders.

.

Geplande data van de bijeenkomsten en de doelgroep:

o 5 november  voor zowel ouders als jongeren (is reeds uitgevoerd)

o 12 november  voor bestuursleden en vrijwilligers (is reeds uitgevoerd)

o 26 november  voor zowel ouders als jongeren (is reeds uitgevoerd)

o 10 december  voor zowel ouders als jongeren

Vanaf september startten er twee nieuwe projecten bij onze vereniging. De gemeente Amsterdam heeft in het kader van he t emancipatiebeleid subsidie beschikbaar gesteld voor een project over:

 Seksuele geaardheid op school (is reeds afgerond)

 Het voorkomen van gedwongen huwelijk

Het bestuur van Alevitische Culturele Vereniging Amsterdam

Menu